lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP7e

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

22/11/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Un pacte per fiançar el règim i repartir el poder autonòmic

x Endavant
Este escenario que se configura sitúa el PSOE y Unidas Podemos como los últimos defensores del régimen del 78

Traduccion A. Bas. para La Haine

Catala

El PSOE i Unidas Podemos han arribat a un pacte per conformar un govern a l’estat en un temps rècord. Pocs dies després de repetir les eleccions, tots dos partits firmaven un govern que ja ha partit amb enormes renúncies en el pla social, quan anuncia que no derogarà la darrera reforma laboral.

Aquest pacte necessita suport extern en forma d’abstencions o vots favorables, i això implica el pacte amb Esquerra, que ja partia de demandes reduccionistes i que acabarà confiant en una taula negociadora com a resolució del conflicte territorial engegat principalment amb l’1 d’octubre del 2017. L’independentisme ha de ser rotund a l’hora de denunciar la posició de pacte d’Esquerra, formació que ofereix una proposta que no arriba ni als mínims resolutius exigibles com haurien de ser un referèndum d’autodeterminació i una llei d’amnistia per a totes les preses polítiques i exiliades.

A més, aquest acord, més que probable, gaudirà del beneplàcit dels governs progressistes del País Valencià i les Illes Balears. Les filials del PSOE dels Països Catalans beneeixen la idea d’un govern a l’estat en coalició amb Podemos i amb un nacionalisme correcte, obedient i negociador. Així, aquest pacte obre la porta a renegociar quotes del poder autonòmic, de manera que possibilita un nou model de finançament, l’assegurança per part del govern espanyol de blindar models escolars, lingüístics i culturals als Països Catalans i, potser, albirar nous processos estatutaris. Amb això pretenen tancar la carpeta de Països Catalans per als pròxims anys. Així mateix, el PSOE i les seves filials es veurien reforçades de cara als embats electorals que vindran i podrien acostar-se a establir-se com a partit hegemònic als Països Catalans amb les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya.

Aquest escenari que es configura situa el PSOE i Unidas Podemos com els darrers defensors del règim del 78, del seu model autonòmic, econòmic i social, sempre amb la participació dels espais polítics de les nacions oprimides que, com sempre, acaben mirant de conservar el seu poder polític abans de situar-se al costat de les demandes populars i de les necessitats materials de les treballadores.

Davant això, Endavant cridem a:

Passar a l’ofensiva. Igual que ja vam demostrar l’1-O i el 3-O del 2017, s’ha avançat més durant un mes de mobilitzacions massives i populars per la independència, aquest octubre de 2019, que en set anys de procés sobiranista controlat des de dalt. Cal continuar amb les mobilitzacions per a la consecució dels objectius populars: és quan desbordem des dels carrers que avancem en clau rupturista.

Cal impedir, des del carrer, que s’acabi duent a terme aquest pacte, que només significarà el reassentament del règim del 78 als Països Catalans, el manteniment d’un model repressiu visceral i un sistema econòmic que ens empobreix més cada dia, especialment a les dones.

S’ha de visualitzar l’autodeterminació com a qüestió no negociable sota cap escenari. Va ser el poble qui es va organitzar per votar l’1 d’octubre, ha estat el poble qui ha respost massivament i amb contundència a la demostració que, a l’estat espanyol, en diuen democràcia però no ho és. L’autodeterminació és una revolució democràtica i ho és des de la seva defensa fins a la seva consecució.

Dotar de contingut l’antifeixisme i situar-lo com l’alternativa al règim. La millor resposta antifeixista és una ofensiva de la classe treballadora, des de la classe treballadora i per a ella. Això vol dir dotar-lo d’un contingut que millori les condicions de vida de les classes populars. De la mateixa manera que no podem cedir l’espai antifeixista a PSOE-Podemos, no podem cedir l’oposició a les seves polítiques al feixisme descarnat.

Emplaçam totes les organitzacions anticapitalistes i el moviment popular dels Països Catalans a treballar conjuntament per acordar un programa polític i social que aprofundeixi en les demandes populars d’autodeterminació i amnistia, antirepressives i d’un programa per a una vida digna. I també treballem un marc conjunt de mobilitzacions que ens permeti articular-nos per tombar el règim, fer front a la repressió, exercir l’autodeterminació; un programa de vida digna i per destruir el patriarcat.

Castellano

El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un pacto para conformar un gobierno en el estado en un tiempo récord. Pocos días después de repetir las elecciones, ambos partidos firmaban un gobierno que ya ha partido con enormes renuncias en el plano social, cuando anuncia que no derogará la última reforma laboral.

Este pacto necesita apoyo externo en forma de abstenciones o votos favorables, y esto implica el pacto con Esquerra, que ya partía de demandas reduccionistas y que acabará confiando en una mesa negociadora como resolución del conflicto territorial puesto en marcha principalmente con el 1 de octubre del 2017. El independentismo tiene que ser rotundo a la hora de denunciar la posición de pacto de Esquerra, formación que ofrece una propuesta que no llega ni a los mínimos resolutivos exigibles como tendrían que ser un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía para todas las presas políticas y exiliadas.

Además, este acuerdo, más que probable, disfrutará del beneplácito de los gobiernos progresistas del País Valencia y las Illes. Las filiales del PSOE de los Paísos Catalans bendicen la idea de un gobierno al estado en coalición con Podemos y con un nacionalismo correcto, obediente y negociador. Así, este pacto abre la puerta a renegociar cuotas del poder autonómico, de forma que posibilita un nuevo modelo de financiación, el seguro por parte del gobierno español de blindar modelos escolares, lingüísticos y culturales a los Paísos Catalans y, quizás, divisar nuevos procesos estatutarios. Con esto pretenden cerrar la carpeta de Paísos Catalans para los próximos años. Así mismo, el PSOE y sus filiales se verían reforzadas de cara a los embates electorales que vendrán y podrían acercarse a establecerse como partido hegemónico en los Paísos Catalans con las próximas elecciones autonómicas en Catalunya.

Este escenario que se configura sitúa el PSOE y Unidas Podemos como los últimos defensores del régimen del 78, de su modelo autonómico, económico y social, siempre con la participación de los espacios políticos de las naciones oprimidas que, como siempre, acaban mirando de conservar su poder político antes de situarse junto a las demandas populares y de las necesidades materiales de las trabajadoras.

Ante esto, Ebdavant exigimos

Pasar a la ofensiva. Igual que ya demostramos el 1-O y el 3-O del 2017, se ha avanzado más durante un mes de movilizaciones masivas y populares por la independencia, este octubre de 2019, que en siete años de proceso soberanista controlado desde arriba. Hay que continuar con las movilizaciones para la consecución de los objetivos populares: es cuando desbordamos desde las calles que avanzamos en clave rupturista.

Hay que impedir, desde la calle, que se acabe llevando a cabo este pacto, que solo significará el reasentamiento del régimen del 78 a los Paísos Catalans, el mantenimiento de un modelo represivo visceral y un sistema económico que nos empobrece más cada día, especialmente a las mujeres.

Se tiene que visualizar la autodeterminación como cuestión no negociable bajo ningún escenario. Fue el pueblo quien se organizó para votar el 1 de octubre, ha sido el pueblo quien ha respondido masivamente y con contundencia a la demostración que, en el estado español, dicen democracia pero no lo es. La autodeterminación es una revolución democrática y lo es desde su defensa hasta su consecución.

Dotar de contenido el antifeixismo y situarlo como la alternativa al régimen. La mejor respuesta antifascista es una ofensiva de la clase trabajadora, desde la clase trabajadora y para ella. Esto quiere decir dotarlo de un contenido que mejore las condiciones de vida de las clases populares. Del mismo modo que no podemos ceder el espacio antifascista a PSOE-Podemos, no podemos ceder la oposición a sus políticas al fascismo descarnado.

Emplazamos todas las organizaciones anticapitalistas y el movimiento popular de los Paísos Catalans a trabajar conjuntamente para acordar un programa político y social que profundice en las demandas populares de autodeterminación y amnistía, antirepressives y de un programa para una vida digna. Y también trabajamos un marco conjunto de movilizaciones que nos permita articularnos para tumbar el régimen, hacer frente a la represión, ejercer la autodeterminación; un programa de vida digna y para destruir el patriarcado.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP7e

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal