lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP8h

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

03/12/2019 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cast] Un pacte per fiançar el règim i repartir el poder autonòmic. Vol. 2

x Endavant
Un tablero que los partidos destinados a facilitar la investidura de Sánchez se muestran cada día más dispuestos a aceptar

Traduccion A. Bas. para La Haine

Primera parte del analisis de Endavant ya publicado en La Haine https://ppcc.lahaine.org/cat-cast-un-pacte-per

Catala

Ja fa setmanes que la conformació del nou govern espanyol ocupa el centre de qualsevol debat o reflexió, ja que situarà el taulell i les peces per a les partides que s’han de jugar. El taulell de joc situa tres eixos principals: mesures socials, diàleg i reforma autonòmica, tot dins la llei i la constitució espanyola. I aquells agents que vulguin incidir en la formació del govern o vulguin ser-ne interlocutors han de situar-se en aquest escenari i acceptar les opcions que se li posen.

Un taulell que els partits destinats a facilitar la investidura de Sánchez es mostren cada dia més disposats a acceptar. Però acceptar un marc de diàleg com aquest no és una posició de partida, sinó la limitació dels punts on es pot arribar. Cap dels plantejaments que situa el futur govern espanyol i els partits que hi negocien la investidura no resol els principals problemes de la classe treballadora dels Països Catalans.

Se situa així, a tot l’estat, la via balear o valenciana com l’opció raonable d’un govern progressista i reformista. Un pacte capaç de treure a la dreta del poder, fins i tot en llocs on ha estat històricament hegemònica. Un pacte que inclou situar el PSOE com l’agent principal, amb capacitat de construir una hegemonia forta i tancar la crisi de règim, amb el suport d’una Esquerra lliure de radicalismes i uns agents de les nacions sense estat que accepten la via d’allò que els sembla raonable. Així, la via del pacte autonòmic, la reforma contra el centralisme de l’estat i un marc de nou finançament per a les comunitats autònomes se situen com la via raonable davant de l’independentisme, com a via sense sortida.

El context és el d’una Esquerra disposada a acceptar una taula de diàleg, en què l’autodeterminació se situa completament fora de debat. Així, se situa més en una posició de força política principal de Catalunya, pensant més en les pròximes eleccions autonòmiques a la Comunitat Autònoma de Catalunya i la presidència de la Generalitat, que a fer passes cap a la consecució de la independència o l’exercici de l’autodeterminació.

Davant d’aquest escenari, Endavant cridem a:

Mantenir oberta l’escletxa de legitimitat de l’estat que implica contribuir a obstaculitzar el pacte.

Treballar per l’autodeterminació com a qüestió no negociable sota cap escenari.

Recuperar drets socials perduts i guanyar-ne de nous per anticipar-nos a la crisi capitalista que ha de venir.

Emplaçar totes les organitzacions anticapitalistes a posar fil a l’agulla al Programa Feminista d’Unitat Popular.

Dotar de contingut l’antifeixisme i situar-lo com l’alternativa al règim

Castellano

Ya hace semanas que la conformación del nuevo gobierno español ocupa el centro de cualquier debate o reflexión, puesto que situará el azulejo y las piezas para las partidas que se tienen que jugar. El tablero de juego sitúa tres ejes principales: medidas sociales, diálogo y reforma autonómica, todo dentro de la ley y la constitución española. Y aquellos agentes que quieran incidir en la formación del gobierno o quieran ser interlocutores tienen que situarse en este escenario y aceptar las opciones que se le posan.

Un tablero que los partidos destinados a facilitar la investidura de Sánchez se muestran cada día más dispuestos a aceptar. Pero aceptar un marco de diálogo como este no es una posición de partida, sino la limitación de los puntos donde se puede llegar. Ninguno de los planteamientos que sitúa el futuro gobierno español y los partidos que negocian la investidura no resuelve los principales problemas de la clase trabajadora de los Paísos Catalans.

Se sitúa así, en todo el estado, la vía balear o valenciana como la opción razonable de un gobierno progresista y reformista. Un pacto capaz de sacar a la derecha del poder, incluso en lugares donde ha estado históricamente hegemónica. Un pacto que incluye situar el PSOE como el agente principal, con capacidad de construir una hegemonía fuerte y cerrar la crisis de régimen, con el apoyo de una Esquerra libre de radicalismos y unos agentes de las naciones sin estado que aceptan la vía de aquello que los parece razonable. Así, la vía del pacto autonómico, la reforma contra el centralismo del estado y un marco de nuevo financiación para las comunidades autónomas se sitúan como la vía razonable ante el independentismo, como vía sin salida.

El contexto es el de una Esquerra dispuesta a aceptar una tabla de diálogo, en que la autodeterminación se sitúa completamente fuera de debate. Así, se sitúa más en una posición de fuerza política principal de Cataluña, pensando más en las próximas elecciones autonómicas a la Comunidad Autónoma de Cataluña y la presidencia de la Generalitat, que a hacer pasas hacia la consecución de la independencia o el ejercicio de la autodeterminación.


Ante este escenario, Endavant exigimos:
Mantener abierta la rendija de legitimidad del estado que implica contribuir a obstaculizar el pacto.
Trabajar por la autodeterminación como cuestión no negociable bajo ningún escenario.
Recuperar derechos sociales perdidos y ganar de nueces para anticiparnos a la crisis capitalista que tiene que venir.
Emplazar todas las organizaciones anticapitalistas a posar hilo a la aguja en el Programa Feminista de Unidad Popular.
Dotar de contenido el antifeixisme y situarlo como la alternativa al régimen

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fP8h

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal