lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fL43

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

03/09/2018 :: Nacionales PP.Catalans

Comunicat de suport de CGT Catalunya al sindicat Organización de Trabajadoras Sexuales

x CGT Catalunya
[CAT-CAST] Condenamos las declaraciones de la Ministra de Trabajo.La constitución del sindicato «OTRAS» ha seguido todos los pasos pertinentes para su legalización

El passat 4 d’Agost es va aprovar al BOE el sindicat «Organización de Trabajadoras Sexuales» (sindicat «OTRAS»). Aquest sindicat es constitueix a nivell estatal i amb la voluntat de defensar els drets laborals de les Treballadores Sexuals.

Des de fa anys, les Treballadores Sexuals participen activament dels col·lectius feministes i dels moviments socials, reclamant que se’ls reconeguin els seus drets com a treballadores. Uns drets que els permetran deixar d’estar invisibilitzades i de ser criminalitzades per la seva feina.

Les Treballadores Sexuals treballen en una indústria masculinitzada i patriarcal, on la manca de drets laborals promou els abusos i l’explotació laboral. La regulació del treball sexual, amb el reconeixement de drets laborals de les treballadores permetrà, per exemple, no haver de seguir subsistint en l’economia submergida, pagar preus abusius per poder tenir un lloc de treball i reduir les agressions institucionals que pateixen a diari.

Les companyes pateixen persecució institucional i policial, utilitzant la Llei Mordassa, les ordenances municipals o la Llei d’Estrangeria. Es persegueix a les Treballadores Sexuals i no als empresaris. Es persegueix a les Treballadores Sexuals autònomes amb multes molt altes que els dificulten realitzar el seu treball amb llibertat i dignitat. A més, les Treballadores Sexuals migrades pateixen aquesta repressió doblement, ja que en virtut de la Llei d’Estrangeria poden ser expulsades. Per contra, no es persegueix als empresaris que són qui fan negoci amb la feina de les Treballadores Sexuals, perquè ells sí que tenen drets. És un problema patriarcal i de classe.

Per trencar amb la vulnerabilitat i gran precarietat que viuen, cal el reconeixement dels drets laborals de les Treballadores Sexuals. Al mateix temps que és imprescindible aturar la violència institucional que pateixen i l’estigmatització social. Per tot això, era necessària la creació del sindicat «Organización de Trabajadoras Sexuales» i per això és important que com a feministes, com a sindicat i com a treballadores defensem aquesta organització.

Condemnem les declaracions de la Ministra de Treball, Magdalena Valerio. La constitució del sindicat «OTRAS» s’ha realitzant seguint els passos pertinents, compleix els requisits per la seva legalització i fa gairebé un mes (el 4 d’agost) que es va aprovar al BOE. La Ministra vol il·legalitzar un sindicat perquè sent atacada la seva moral, però no estem parlant de moralitat sinó de drets. No «le han colado un gol por la escuadra», perquè s’ha constituït legalment, seguint els procediments i temps previstos. I pot ser «uno de los peores disgustos de su vida política», però fa referència a les seves preferències i a la seva moralitat, no a un problema polític que hagi de regular. Ministra: malgrat no t’agradi s’ha constituït un nou sindicat per defensar els drets de les Treballadores Sexuals. Ministra: malgrat no t’agradi no pots utilitzar l’Advocacia de l’Estat per il·legalitzar un sindicat. Ministra: no pots il·legalitzar un sindicat per motius ideològics. Ministra: els sindicats no acceptarem la il·legalització d’un sindicat constituït que busca defensar els drets de les treballadores, independentment de la feina que realitzin.

Des de CGT Catalunya reivindiquem el dret de les treballadores a organitzar-se, sindicar-se i lluitar col·lectivament pels seus drets. Exigim que s’aturi la persecució contra el sindicat «Organización de Trabajadoras Sexuales» amb les que seguirem lluitant conjuntament als carrers per la defensa dels drets laborals de totes les treballadores.

31 d’Agost de 2018
CGT Catalunya

----

El pasado 4 de Agosto se aprobó en el BOE el sindicato «Organización de Trabajadoras Sexuales» (sindicato «OTRAS»). Este sindicato se constituye a nivel estatal y con la voluntad de defender los derechos laborales de las Trabajadoras Sexuales.

Desde hace años, las Trabajadoras Sexuales participan activamente los colectivos feministas y de los movimientos sociales, reclamando que se les reconozcan sus derechos como trabajadoras. Unos derechos que les permitirán dejar de estar invisibilizadas y de ser criminalizadas por su trabajo.

Las Trabajadoras Sexuales trabajan en una industria masculinizada y patriarcal, donde la falta de derechos laborales promueve los abusos y la explotación laboral. La regulación del trabajo sexual, con el reconocimiento de derechos laborales de las trabajadoras permitirá, por ejemplo, no tener que seguir subsistiendo en la economía sumergida, pagar precios abusivos para poder tener un puesto de trabajo y reducir las agresiones institucionales que sufren a diario .

Las compañeras sufren persecución institucional y policial, utilizando la Ley Mordaza, las ordenanzas municipales o la Ley de Extranjería. Se persigue a las Trabajadoras Sexuales y no a los empresarios. Se persigue a las Trabajadoras Sexuales autónomas con multas muy altas que los dificultan realizar su trabajo con libertad y dignidad. Además, las Trabajadoras Sexuales migradas sufren esta represión doblemente, ya que en virtud de la Ley de Extranjería pueden ser expulsadas. Por el contrario, no se persigue a los empresarios que son quienes hacen negocio con el trabajo de las Trabajadoras Sexuales, porque ellos sí tienen derechos. Es un problema patriarcal y de clase.

Para romper con la vulnerabilidad y gran precariedad que viven, hay el reconocimiento de los derechos laborales de las Trabajadoras Sexuales. Al mismo tiempo que es imprescindible detener la violencia institucional que sufren y la estigmatización social. Por todo ello, era necesaria la creación del sindicato «Organización de Trabajadoras Sexuales" y por ello es importante que como feministas, como sindicato y como trabajadoras defendamos esta organización.

Condenamos las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. La constitución del sindicato «OTRAS» se ha realizando siguiendo los pasos pertinentes, cumple los requisitos para su legalización y hace casi un mes (el 4 de agosto) que se aprobó en el BOE. La Ministra quiere ilegalizar un sindicato porque siente atacada su moral, pero no estamos hablando de moralidad sino de derechos. No «le han Colado un gol por la escuadra», porque se ha constituido legalmente, siguiendo los procedimientos y tiempos previstos. Y puede ser «uno de los peores disgustos de su vida política», pero hace referencia a sus preferencias y su moralidad, no a un problema político que tenga que regular. Ministra: pese a no te guste se ha constituido un nuevo sindicato para defender los derechos de las Trabajadoras Sexuales. Ministra: pese a no te guste no puedes utilizar la Abogacía del Estado para ilegalizar un sindicato. Ministra: no puedes ilegalizar un sindicato por motivos ideológicos. Ministra: los sindicatos no vamos a aceptar la ilegalización de un sindicato constituido que busca defender los derechos de las trabajadoras, independientemente del trabajo que realicen.

Desde CGT Cataluña reivindicamos el derecho de las trabajadoras a organizarse, sindicarse y luchar colectivamente por sus derechos. Exigimos que se detenga la persecución contra el sindicato «Organización de Trabajadoras Sexuales» con las que seguiremos luchando conjuntamente en las calles por la defensa de los derechos laborales de todas las trabajadoras.

31 de Agosto de 2018
CGT Cataluña

Secretaria de Comunicació CGT Catalunya

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fL43

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal