lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fG47

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

29/05/2017 :: Nacionales PP.Catalans

Cuatro miembros de la PAHC Bages, a juicio por pertenencia a "grupo criminal"

x Gemma García / Directa.cat
A pesar de que el juzgado de instrucción archivó la causa impulsada por el BBVA, la declaración de dos mossos y un policía local reactivó el procedimiento

Quatre membres de la PAHC Bages, a judici per pertinença a "grup criminal"

 

Malgrat que el jutjat d'instrucció va arxivar la causa impulsada pel BBVA, la declaració de dos mossos i un policia local va reactivar el procediment i fiscalia ha incrementat l'acusació i demana penes de presóEl judici està convocat pel pròxim 22 de juny a les 10 del matí Pau FabregatGEMMA GARCIA29/05/2017La cançó d'autor pren la paraula a Xàtiva

“Unió de més de dues persones que tingui per finalitat o per objecte la perpetració concertada de delictes”. Aquesta és la definició que fa el Codi Penal de grup criminal, la pertinença al qual està tipificada amb una pena de fins a tres anys de presó. Ara, la fiscalia acusa quatre membres de la PAHC Bages, a més d'un delicte de danys, de pertinença a grup criminal, i demana nou mesos de presó per a cada un. Els fets es remunten al 2014, quan en el marc d'una campanya contra el BBVA que havia endegat la Plataforma de Sabadell, es van pintar un total de vuit oficines a la comarca del Vallès. El banc va interposar una denúncia per danys, que finalment ha acabat amb una petició de presó per part de fiscalia. Avui, el Jutjat penal número 1 de Manresa ha citat les parts a una compareixença de conformitat, però els encausats han rebutjat qualsevol tipus d'acord. El judici està convocat pel pròxim 22 de juny a les 10 del matí.

Pintura sobre parets, façana i caixers automàtics són els fets que descriu el BBVA a les denúncies que va interposar el març del 2014 per danys, en què demanava sis mesos de multa, sense especificar quantitat, i un import total de 4.118 euros pels desperfectes causats. Tal i com revelen les imatges de la mateixa entitat bancària incorporades al sumari, les persones van actuar semi tapades, i precisament, el jutge d'instrucció va determinar que no existien “motius lògics suficients per atribuir la seva perpetració a cap persona determinada”. Per aquesta raó, va decretar l'arxivament del cas, que va ser ràpidament recorregut pel banc.
 

La paraula policial, l'única prova

A partir del recurs del BBVA és quan es produeix un gir en la instrucció de la causa. L'acusació va reclamar que declaressin dos mossos d'esquadra i un policia local, que ja a l'informe policial, feien constar que havien reconegut les persones. El policia local va determinar que un dels acusats que havia vist en una manifestació a Manresa era la mateixa que apareixia en un del caixers, perquè “anava amb la mateixa indumentària i aspecte”.

Tot i que no van aportar cap element probatori: ni proves fisionòmiques, ni restes d'ADN, les declaracions dels policies van ser suficients perquè fiscalia incorporés la petició de presó per un delicte de pertinença a grup criminal

Tot i que no van aportar cap element probatori: ni proves fisionòmiques, ni restes d'ADN, les declaracions dels policies van ser suficients perquè fiscalia incorporés la petició de presó per un delicte de pertinença a grup criminal i s'obrís el judici oral. Segons el Ministeri Fiscal, els acusats van actuar “de manera conjunta i coordinada, en companyia d'altres persones no identificades, en nom d'un col·lectiu”, amb “ànim de menystenir la propietat aliena” i “l'agreujant de disfressa”.

Jordi Busquets, un dels advocats, denuncia que “el procediment s'ha tirat endavant amb proves molt febles i irregularitats processals”. Les identificacions que fan els agents, afegeix, “no se sustenten en cap estudi i no són gens precises”. De fet, l'únic que fa referència a algun tret concret d'un dels acusats és el policia local. Per altra banda, l'única prova aportada per identificar algun dels acusats -un ampolla d'aigua buida amb restes de pintura-, no contenia “empremtes amb valor identificatiu”.

Berni Sorinas de la PAHC Bages s'exclama que "és del tot surrealista que el banc que més inverteix en armament, un dels que més desnonaments pràctica, ens acusi de grup criminal, i encara ho és més que ho faci la fiscalia"

En l'atestat policial, els Mossos fan constar el twit de la PAHC Bages en què anunciava i mostrava amb fotografies que s'havien produït els atacs a vuit oficines, així com el d'Arran Bages. A més, subratlla un comunicat de l'organització juvenil independentista, en què explicitaven que assumien “el combat de la PAH com a propi” i declaraven “la guerra al BBVA”.

Des de la PAHC, Berni Sorinas s'exclama que "és del tot surrealista que el banc que més inverteix en armament, un dels que més desnonaments pràctica, ens acusi de grup criminal, i encara ho és més que ho faci la fiscalia", i afegeix que "quatre pintades a un caixer no són violència, sinó un acte legítim de protesta". Està convençut de què tornarien a actuar de la mateixa manera "si la banca ataca qualsevol PAH". Avui han anunciat en roda de premsa i en un comunicat que comencen una campanya de solidaritat amb els quatre encausats que hauran d'anar a judici el 22 de juny.
 

El negoci del BBVA creix un 31,5%

De 2,6 milions d'euros de beneficis el 2015 a 3,4 el 2016. El BBVA ha incrementat el seu volum de negoci un 31,5% en un any. Tot i així, diverses PAH d'arreu del territori l'assenyalen com una entitat que mostra moltes resistències a negociar casos i donar solucions a les famílies.

Actualment, el banc té 6.139 habitatges buits als Països Catalans. Despunta la província de Barcelona, amb un total de 1.816 cases, 84 al municipi de Sabadell on es va produir la tancada el 2014.

El 2016, el banc també va créixer pel que fa a presència arreu del món, de 31 a 35 països, i en volum de clients, de 51 milions a 70. Una part del negoci del banc és producte de la inversió armamentística, tal i com ve denunciant la campanya BBVA sense armes. Segons dades del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, entre 2011 i 2016, el banc va concedir més de 2.436 milions d'euros en crèdits a empreses d'armament, ocupant el primer lloc en el rànquing. 

________________

[Castellano]

Cuatro miembros de la PAHC Bages, a juicio por pertenencia a "grupo criminal"

 

A pesar de que el juzgado de instrucción archivó la causa impulsada por el BBVA, la declaración de dos mossos y un policía local reactivó el procedimiento y fiscalía ha incrementado la acusación y pide penas de prisiónEl juicio está convocado para el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana 

"Unión de más de dos personas que tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos". Esta es la definición que hace el Código Penal de grupo criminal, la pertenencia al cual está tipificada con una pena de hasta tres años de prisión. Ahora, la fiscalía acusa cuatro miembros de la PAHC Bages, además de un delito de daños, de pertenencia a grupo criminal, y pide nueve meses de prisión para cada uno. Los hechos se remontan al 2014, cuando en el marco de una campaña contra el BBVA que había iniciado la Plataforma de Sabadell, se pintaron un total de ocho oficinas en la comarca del Vallés. El banco interpuso una denuncia por daños, que finalmente ha acabado con una petición de cárcel por parte de fiscalía. Hoy, el Juzgado Penal número 1 de Manresa ha citado a las partes a una comparecencia de conformidad, pero los encausados han rechazado cualquier tipo de acuerdo. El juicio está convocado para el próximo 22 de junio a las 10 de la mañana.

Pintura sobre paredes, fachada y cajeros automáticos son los hechos que describe el BBVA a las denuncias que interpuso en marzo de 2014 por daños, en la que pedía seis meses de multa, sin especificar cantidad, y un importe total de 4.118 euros por los desperfectos causados . Tal como revelan las imágenes de la misma entidad bancaria incorporadas al sumario, las personas actuaron semi tapadas, y precisamente, el juez de instrucción determinó que no existían "motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona determinada". Por esta razón, decretó el archivo del caso, que fue rápidamente recorrido por el banco.
 

La palabra policial, la única prueba

A partir del recurso del BBVA es cuando se produce un giro en la instrucción de la causa. La acusación reclamó que declararan dos mozos de escuadra y un policía local, que ya en el informe policial, hacían constar que habían reconocido las personas. El policía local determinó que uno de los acusados que había visto en una manifestación en Manresa era la misma que aparecía en uno de cajeros, porque "iba con la misma indumentaria y aspecto".

Aunque no aportaron ningún elemento probatorio: ni pruebas fisionòmiques, ni restos de ADN, las declaraciones de los policías fueron suficientes para fiscalía incorporara la petición de cárcel por un delito de pertenencia a grupo criminal

Aunque no aportaron ningún elemento probatorio: ni pruebas fisionòmiques, ni restos de ADN, las declaraciones de los policías fueron suficientes para fiscalía incorporara la petición de cárcel por un delito de pertenencia a grupo criminal y se abriera el juicio oral. Según el Ministerio Fiscal, los acusados actuaron "de manera conjunta y coordinada, en compañía de otras personas no identificadas, en nombre de un colectivo", con "ánimo de menospreciar la propiedad ajena" y "el agravante de disfraz ".

Jordi Busquets, uno de los abogados, denuncia que "el procedimiento se ha llevado adelante con pruebas muy débiles e irregularidades procesales". Las identificaciones que hacen los agentes, añade, "no se sustentan en ningún estudio y no son nada precisas". De hecho, lo único que hace referencia a algún rasgo concreto de uno de los acusados es el policía local. Por otra parte, la única prueba aportada por identificar alguno de los acusados -un botella de agua vacía con restos de pintura-, no contenía "huellas con valor identificativo".

Berni Sorinas de la PAHC Bages exclama que "es del todo surrealista que el banco que más invierte en armamento, uno de los que más desahucios práctica, nos acuse de grupo criminal, y aún lo es más que lo haga la fiscalía"

En el atestado policial, los Mossos hacen constar el twit de la PAHC Bages anunciando y mostraba con fotografías que se habían producido los ataques a ocho oficinas, así como el de raíz Bages. Además, subraya un comunicado de la organización juvenil independentista, en la que explicitaban que asumían "el combate de la PAH como propio" y declaraban "la guerra al BBVA".

Desde la PAHC, Berni Sorinas exclama que "es del todo surrealista que el banco que más invierte en armamento, uno de los que más desahucios práctica, nos acuse de grupo criminal, y aún lo es más que lo haga la fiscalía", y añade que "cuatro pintadas en un cajero no son violencia, sino un acto legítimo de protesta". Está convencido de que volverían a actuar de la misma manera "si la banca ataca cualquier PAH". Hoy han anunciado en rueda de prensa y en un comunicado que comienzan una campaña de solidaridad con los cuatro encausados que deberán ir a juicio el 22 de junio.
 

El negocio del BBVA crece un 31,5%

De 2,6 millones de euros de beneficios en 2015 a 3,4 en 2016. El BBVA ha incrementado su volumen de negocio un 31,5% en un año. Sin embargo, varias PAH de todo el territorio la señalan como una entidad que muestra muchas resistencias a negociar casos y dar soluciones a las familias.

Actualmente, el banco tiene 6.139 viviendas vacías en los Países Catalanes. Despunta la provincia de Barcelona, con un total de 1.816 casas, 84 en el municipio de Sabadell donde se produjo la cerrada en 2014.

En 2016, el banco también creció en cuanto a presencia en todo el mundo, de 31 a 35 países, y en volumen de clientes, de 51 millones a 70. Una parte del negocio del banco es producto de la inversión armamentística, tal como viene denunciando la campaña BBVA sin armas. Según datos del Centro Delàs de Estudios por la Paz, entre 2011 y 2016, el banco concedió más de 2.436 millones de euros en créditos a empresas de armamento, ocupando el primer lugar en el ranking. 

 

https://directa.cat/actualitat/quatre-membres-de-pahc-bages-judici-pertinenca-grup-criminal


 

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fG47

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal