lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/bS5P

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

13/02/2009 :: Nacionales PP.Catalans

La presión estudiantil logra que se suspenda la inauguración del nuevo campus de la UPF

x Apoptosis
[Cat-cast] La pasada noche fueron desalojados violentamente por los mossos unos 100 estudiantes que habían realizado un encierro como protesta.

Fotos de Apoptosis Hoy :: Fotos de Apoptosis Ayer

[Català]

Després del desallotjament de les estudiants tancades a la UPF durant la nit d'ahir, els ànims estaven crispats. Entre la gent que s'ha anat concentrant al voltant de les 11h del matí es respirava cabreig, després de sofrir una nova mostra de la manera que pretén imposar-se la reforma que suposarà la privatització encoberta en l'ensenyament universitari.

El pati central de la nova facultat estava preparat per a l'estupenda inaguració de la nova facultat, símbol de la relació entre la universitat i les empreses privades. La tribuna, els adornaments, les taules pel còctel, el lloc per als mitjans, … Encara que també les veus que volen impedir que s'imposi la reforma estaven preparades. Hi havia desenes de cartells amb fotos que mostraven l'actuació policial de la nit passada en la facultat, pancartes contra la privatització, i unes 100 persones disposades a que no tingués lloc l' espectacle lamentable que estava preparant-se. Al mateix lloc també hi havia un gran nombre de mitjans burgesos de comunicació, que interrompien en tot moment el què s'estava fent i han arribat a introduir-se en una assamblea amb les seves càmeres.

Una mica més tard de les 12h han entrat en escena els personatges que havien d'inagurar la facultat: El rector, el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona i el conseller d'innovació i universitats. En tot moment estaven envoltats per una trentena de guardaespatlles i secretes. La gent s'ha acostat per a esbroncar-los, i cridar-los pel succeït anit, i per a recordar-los que la lluita contra la reforma no pararà. Els policies han empès a tota aquella que s'acostava, i han conduït als personatges dins de la facultat. D'aquesta manera, s'ha impedit que celebressin el seu acte com ho tenien previst. A dins, amagats i envoltats de mitjans, els personatges feien la seva inauguració. A fora, les estudiants deixaven clar que no es toleraria tal imposició i s'han fet amos de l'escenari previst. S'han cridat frases en contra de l'entrada d'empreses a la universitat i exigències de dimissió del rector, tot envoltat de molt, molt de cabreig. Els mitjans seguien a unes i altres. També han intervingut treballadorxs del PAS criticant la retallada de condicions laborals que estan sofrint, altra conseqüència sempre denunciada del procés de Bolonya.

Després d'una bona estona, els personatges han sortit del seu particular tancament i envoltats de policies i amb el suport del desplegament de mossos de l'exterior, format per 15 *furgones, han fugit del lloc. No obstant això, ho han fet després que se'ls deixés clar que la lluita no para, que no es permetrà la imposició, i que tampoc es toleraran actuacions repressives com la d'ahir. Finalment l'acte no s'ha pogut portar a terme on ho havien previst, i la inauguració oficial l'han hagut de fer d'amagat i envoltats de policia. Igual que s'ha aplicat tot el procés des del principi.

Segons sembla i com s'ha anunciat, la lluita contra Bolonya segueix. El rectorat de la UB segueix okupat i cada dia que passa els ànims estan més moguts . Aquest quatrimestre segur que se seguirà oferint resistència a la seva reforma, alhora que se segueixen estrenyent els llaços de solidaritat entre les estudiants i se segueixen desenvolupant experiències d´autogestió.

------------------------------

[Castellano]

Tras el desalojo de lxs estudiantes encerrados en la UPF en la noche de ayer, los ánimos estaban caldeados. Entre la gente que se fue concentrando alrededor de las 11h de la mañana se respiraba cabreo, tras sufrir una nueva muestra de la manera en que pretende imponerse la reforma que supondrá la privatización encubierta en la enseñanza universitaria.

En el patio central de la nueva facultad estaba todo dispuesto para la estupenda inauguración de la nueva facultad, símbolo de la relación entre la universidad y las empresas privadas. La tribuna, los adornos, las mesas para el cocktail, el lugar para los medios, … Aunque también las voces que quieren impedir que se imponga la reforma estaban preparadas. Había decenas de carteles con fotos que mostraban la actuación policial de la noche pasada en la facultad, pancartas contra la privatización, y unas 100 personas dispuestas a que no tuviera lugar el bochornoso espectáculo que estaba preparándose. También había en el lugar un gran número de medios burgueses de comunicación, interrumpiendo en todo momento y llegando a entrometerse en una asamblea con sus cámaras.

Pasadas las 12h entraron en escenas los personajes que debían inaugurar la facultad: El rector, el presidente de la Generalitat, el alcalde de barcelona y el conseller de innovación y universidades. En todo momento rodeados por unos treinta guardaespaldas y secretas. La gente se ha acercado para abuchearles, y gritarles por lo sucedido anoche, y para recordarles que la lucha contra la reforma no parará. Lxs policías han empujado a toda aquella que se acercaba, y han conducido a los personajes dentro de la facultad. De esta manera, se ha impedido que celebraran su acto como lo tenían previsto. Dentro, escondidos y rodeados de medios, los personajes haciendo su inauguración. Fuera, lxs estudiantes dejaban claro que no se iba a tolerar tal imposición y se hicieron dueños del escenario previsto. Gritos con la entrada de empresas en la universidad, exigencias de dimisión del rector y mucho, mucho cabreo. Los medios seguían a unxs y otrxs. También han intervenido trabajadorxs del PAS criticando el recorte de condiciones laborales que están sufriendo, otra consecuencia siempre denunciada del proceso de Bolonia.

Tras un buen rato, los personajes han salido de su particular encierro y rodeados de policías y con el apoyo del despliegue de mossos del exterior, compuesto por 15 furgonas, han huído del lugar. Sin embargo, lo han hecho después de que se les dejara claro que la lucha no para, que no se va a permitir la imposición, y que tampoco se van a tolerar actuaciones represivas como la de ayer. Finalmente el acto no se pudo llevar a cabo como habían previsto, y la inauguración oficial la tuvieron que hacer a escondidas y rodeados de policía. Al igual que se ha aplicado todo el proceso desde el principio.

Por lo visto y anunciado, la lucha contra Bolonia sigue. El rectorado de la UB sigue okupado, y los ánimos cada día que pasa están más caldeados. Este cuatrimestre seguro que se seguirá ofreciendo resistencia a su reforma, a la vez que se siguen estrechando los lazos de solidaridad entre estudiantes y se siguen desarrollando experiencias de autogestión.

Col•lectiu Autònom de Contrainformació Apoptosis

-----------------------------------------------

Noticia del desalojo de la pasada noche:

catalá

La universitat Pompeu Fabra té previst inaugurar demà al matí, amb la presència de Montilla, la nova facultat de comunicació. L'edifici, situat enmig del districte 22@, envoltat d'alts edificis d'empreses de la comunicació, representa el model d'universitat pública al que es tendeix amb la reforma universitària de Bolonya. I com era previsible, s'inaugurarà amb magnificència.
L'assemblea de facultat havia decidit no quedar-se de braços creuats davant la inauguració i havia convocat un tancament aquesta nit, per al qual s'havien programat diferents activitats i debats. A més, la protesta pretenia continuar demà, dia de la inauguració, a l'interior de la facultat. No obstant això, s'ha volgut deixar clar que Bolonya, una vegada que no s'assoleixen fer callar les veus crítiques contra el procés de privatització encoberta de la universitat pública, es pretén aplicar sí o sí, emprant la força.

Al voltant de les 10 de la nit les estudiants tancades han avisat mitjançant missatges i trucades que se'ls havia amenaçat amb desallotjar-los de la facultat, i convocaven a concentrar-se a l'entrada de la mateixa. Al lloc havien arribat 12 furgonetes dels mossos d'esquadra i diverses ambulàncies. Els van avisar que o sortien abans de les 23:15 o que entrarien a treure'ls. La major part de persones que es trobaven a l'interior van decidir romandre a l'edifici, unes 100 persones segons ens han comentat mentre anaven sortint. A l'hora prevista, un gran nombre de mossos han accedit a la universitat pública i s'han trobat amb les estudiants resistint a través de resistència passiva, agafant-se les unes a les altres dels braços. Han anat traient i identificant a la gent amb comptagotes i de manera violenta, doncs gairebé totes sortien dolorides i vàries han comentat com els havien copejat. A més, han dit que els identificaven per grups, depenent del nivell de resistència que havien mostrat.

Fora la gent està cabrejada i al·lucinant amb la presa per part dels mossos de la universitat, sempre cridant i donant suport a la gent que dintre encara està resistint. De moment (1:30h), quan ja han tret a gairebé tothom, no han detingut a ningú.

Encara no es té clar que es farà demà, però la sensació era que les estudiants no es quedaran parades mentre les autoritats encorbatades inauguren a cop de porra un dels símbols del procés de mercantilització i privatització de la universitat, la nova facultat de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra al 22@.

Col•lectiu Autònom de Contrainformació Apoptosis

------------------------------

castellano

La universidad Pompeu Fabra tiene previsto inaugurar esta mañana, con la presencia de Montilla, la nueva facultad de comunicación. El edificio, ubicado en medio del distrito 22@, rodeado de altos edificios de empresas de la comunicación, representa el modelo de universidad pública al que se tiende con la reforma universitaria de Bolonia. Y como era previsible, se inaugurará por todo lo alto.

La asamblea de facultad había decidido no quedarse de brazos cruzados ante la inauguración y convocó un encierro para la noche pasada, en el cual se habían programado diferentes actividades y debates. Además, la protesta pretendía continuar mañana, día de la inauguración, en el interior de la facultad. Sin embargo, se ha querido dejar claro que Bolonia, una vez que no se logran acallar las voces críticas contra el proceso de privatización encubierta de la universidad pública, se pretende aplicar sí o sí, empleando la fuerza.

Alrededor de las 10 de la noche lxs estudiantes encerradxs avisaron mediante mensajes y llamadas de que se les había amenazado con desalojarles de la facultad, y convocaban a concentrarse en la entrada de la misma. Al lugar habían llegado 12 furgonas de los mossos d´esquadra y varias ambulancias. Les avisaron de que o salían antes de las 23:15 o que entrarían a sacarles. La mayor parte de personas que se encontraban en el interior decidieron permanecer en el edificio, unas 100 personas según nos han comentado mientras iban saliendo. A la hora prevista, un gran número de mossos accededieron a la universidad pública y se encontraron con lxs estudiantes resistiendo a través de resistencia pasiva, cogidos los unxs a las otrxs de los brazos. Fueron sacando e identificando a la gente con cuentagotas y de manera violenta, pues casi todxs salían doloridxs y varixs comentaron cómo les habían golpeado. Además, dijeron que les identificaban por grupos, dependiendo del nivel de resistencia que habían mostrado.

Fuera la gente estaba cabreada y alucinando con la toma por parte de los mossos de la universidad, siempre gritando y apoyando a la gente que dentro aún estaba resistiendo. A la 1:30h de ayer, habiendo sacado a casi todxs, no habían detenido a nadie.

Ayer no se tenía claro que se hará esta mañana, pero la sensación era que lxs estudiantes no se quedarán paradxs mientras las autoridades encorbatadas inauguran a golpe de porra uno de los símbolos del proceso de mercantilización y privatización de la universidad, la nueva facultad de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en el 22@.

Col•lectiu Autònom de Contrainformació Apoptosis

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/bS5P

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal