lahaine.org

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fE03

Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf
  tamaño texto
Enviar por e-mail  enviar        Versión para imprimir  imprimir

traductor

03/02/2017 :: Nacionales PP.Catalans

[Cat/Cas] Posicionament d’Arran respecte al debat dels pressupostos i la conjuntura actual

x ARRAN
Vemos una vez más que desde las instituciones burguesas no podremos construir un proyecto que nos libere como pueblo, ni como mujeres ni como clase

[Català]

Després del posicionament de la CUP-CC respecte als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, Arran volem exposar, malgrat respectar la decisió presa de manera democràtica en un exercici més d’assemblearisme, la nostra postura envers aquests i davant de la conjuntura que se’ns presenta en el camí cap a la independència d’una part del país.

El nostre «no» als pressupostos no és un posicionament en base a si s’han aprovat uns o altres augments en algunes partides pressupostàries, ja que el jovent dels Països Catalans no ens conformarem amb la gestió de les engrunes que el capitalisme i el Govern liberal de Junts pel Sí ens volen deixar. Aquestes engrunes representen la gestió de la misèria: no canvien en absolut la precarietat que patim les classes populars, de manera intensificada des de les retallades que van escapçar tots els serveis públics i les reformes laborals que han provocat que una feina temporal, mal pagada, sense cotitzar sovint, és la millor expectativa laboral que tenim. Retallades i reformes que han intensificat encara més la doble explotació que patim en tant que dones. Tampoc no ens conformarem amb uns pressupostos autonomistes, que segueixen subjugats a l’Estat espanyol, perquè només des del trencament de la legalitat hereva del franquisme instaurada amb el règim del 78 podrem construir un procés d’alliberament nacional.

D’altra banda, volem evidenciar el xantatge que Junts pel Sí ha exercit sobre la CUP-CC, supeditant la realització del referèndum a l’aprovació dels pressupostos, que ha condicionat de manera evident la resolució presa per la candidatura. La realització del referèndum es tracta d’una qüestió de voluntat política, de compliment del mandat popular, i no de partides i lleis concretes.

La construcció dels Països Catalans ha de ser un projecte que avanci als carrers, des de l’autoorganització i les lluites populars, perquè és l’única manera de construir un alliberament real i l’única manera que el Govern de Junts pel Sí no torni a trair la voluntat popular de fer el referèndum en aquesta part del país. Hem vist clar com el Govern defensava els seus privilegis de classe quan ha supeditat el referèndum a l’aprovació dels pressupostos o quan s’ha negat a aplicar mesures com la regulació de l’IRPF, mostres del model de gestió liberal de les retallades que van imposar i que continuen defensant. També hem pogut veure la nul·la voluntat de desobeir la legalitat espanyola amb la repressió duta a terme per la Conselleria d’Interior cap a aquelles persones que han exercit de manera clara la desobediència envers l’Estat, una manca de voluntat que fa impossible poder materialitzar un trencament, ja que aquest només es podrà produir forçant la legalitat i no reconeixent les institucions repressives espanyoles com el Tribunal Constitucional o l’Audiència Nacional. Per això veiem un cop més que des de les institucions burgeses no podrem construir un projecte que ens alliberi com a poble, ni com a dones ni com a classe.

Ara més que mai el jovent hem de sortir al carrer per demostrar a Junts pel Sí que no els deixarem fer-se enrere, i per forçar a altres forces polítiques com Catalunya Sí Que Es Pot a posicionar-se en la defensa del dret d’autodeterminació, a assumir un compromís amb la demanda popular de fer el referèndum i no restar subordinades als interessos d’un Estat espanyol immobilista. Hem de seguir construint eines d’organització juvenils per teixir el contrapoder necessari per forjar una independència que serveixi als interessos de les classes populars, per tant, que estigui lligada necessàriament a l’alliberament de classe i de gènere. No farem cap concessió al PDECat, els nostres enemics de classe; la nostra confiança mai estarà en la seva gestió del procés, que han instrumentalitzat per al seu benefici partidista, sinó en les classes populars, que han de ser les vertaderes garants que assolim la independència.

El jovent serem la punta de llança per fer que el referèndum es pugui celebrar, perquè no depèn de la institució ni del Govern, sinó de la voluntat del poble treballador. Com sempre lluitarem per acabar amb les condicions d’explotació que el capitalisme i el patriarcat ens imposen, perquè sabem que les millores de vida de les classes populars mai vindran donades, sinó que les haurem d’exigir als carrers.

Traiem la construcció de la sobirania de les institucions que la segresten, trenquem amb el regionalisme, i trenquem amb el capitalisme i el patriarcat com a única manera de bastir uns Països Catalans lliures, socialistes i feministes.

***

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, febrer de 2017

____________

[Castellano]

Posicionamiento de ARRAN respecto al debate de los presupuestos y la coyuntura actual

 Después del posicionamiento de la CUP-CC respecto a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña, ARRAN queremos exponer, a pesar de respetar la decisión tomada de forma democrática en un ejercicio más de asamblearismo , nuestra postura hacia estos y ante la coyuntura que se ' nos presenta en el camino hacia la independencia de una parte del país.

Nuestro "no" a los presupuestos no es un posicionamiento en base a si se han aprobado unos u otros aumentos en algunas partidas presupuestarias , ya que la juventud de los Países Catalanes no nos conformaremos con la gestión de las migajas que el capitalismo y el Gobierno liberal de Junts pel Sí nos quieren dejar. Estas migajas representan la gestión de la miseria : no cambian en absoluto la precariedad que sufrimos las clases populares, de manera intensificada desde los recortes que descabezar todos los servicios públicos y las reformas laborales que han provocado que un trabajo temporal, mal pagado, sin cotizar a menudo, es la mejor expectativa laboral que tenemos. Recortes y reformas que han intensificado aún más la doble explotación que sufrimos como mujeres.

Por otra parte, queremos evidenciar el chantaje que Junts pel Sí ha ejercido sobre la CUP-CC , supeditando la realización del referéndum a la aprobación de los presupuestos, que ha condicionado de manera evidente la resolución tomada por la candidatura. La realización del referéndum se trata de una cuestión de voluntad política, de cumplimiento del mandato popular, y no de partidas y leyes concretas .

La construcción de los Países Catalanes debe ser un proyecto que avance en las calles, desde la autoorganización y las luchas populares, porque es la única manera de construir una liberación real y la única manera de que el Gobierno de Junts pel Sí no vuelva a traicionar la voluntad popular de hacer el referéndum en esta parte del país . Hemos visto claro como el Gobierno defendía sus privilegios de clase cuando ha supeditado el referéndum la aprobación de los presupuestos o cuando se ha negado a aplicar medidas como la regulación del IRPF, muestras del modelo de gestión liberal de los recortes que impusieron y que continúan defendiendo. También hemos podido ver la nula voluntad de desobedecer la legalidad española con la represión llevada a cabo por la Consejería de Interior hacia aquellas personas que han ejercido de manera clara la desobediencia hacia el Estado, una falta de voluntad que hace imposible poder materializar una ruptura, ya que éste sólo se podrá producir forzando la legalidad y no reconociendo las instituciones represivas españolas como el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional. 

Por eso vemos una vez más que desde las instituciones burguesas no podremos construir un proyecto que nos libere como pueblo, ni como mujeres ni como clase. ya que éste sólo se podrá producir forzando la legalidad y no reconociendo las instituciones represivas españolas como el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional. Por eso vemos una vez más que desde las instituciones burguesas no podremos construir un proyecto que nos libere como pueblo, ni como mujeres ni como clase. ya que éste sólo se podrá producir forzando la legalidad y no reconociendo las instituciones represivas españolas como el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional. Por eso vemos una vez más que desde las instituciones burguesas no podremos construir un proyecto que nos libere como pueblo, ni como mujeres ni como clase.

Ahora más que nunca la juventud tenemos que salir a la calle para demostrar a Junts pel Sí que no les dejaremos echarse atrás, y para forzar a otras fuerzas políticas como Catalunya Sí Que Es Pot a posicionarse en la defensa del derecho de autodeterminación, a asumir un compromiso con la demanda popular de hacer el referéndum y no restar subordinadas a los intereses de un Estado español inmovilista. Debemos seguir construyendo herramientas de organización juveniles para tejer el contrapoder necesario para forjar una independencia que sirva a los intereses de las clases populares, por tanto, que esté ligada necesariamente a la liberación de clase y de género. No haremos ninguna concesión al PDECat, nuestros enemigos de clase; nuestra confianza nunca estará en su gestión del proceso, que han instrumentalizado para su beneficio partidista,

La juventud seremos la punta de lanza para hacer que el referéndum pueda celebrarse , porque no depende de la institución ni del Gobierno, sino de la voluntad del pueblo trabajador. Como siempre lucharemos para acabar con las condiciones de explotación que el capitalismo y el patriarcado nos imponen, porque sabemos que las mejoras de vida de las clases populares nunca vendrán dadas, sino que las tendremos que exigir en las calles.

Sacamos la construcción de la soberanía de las instituciones que la secuestran, rompemos con el regionalismo, y rompemos con el capitalismo y el patriarcado como única manera de construir unos Países Catalanes libres, socialistas y feministas.

***

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, febrero de 2017

compartir

                        

Dirección corta: https://lahaine.org/fE03

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal