lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dC4G

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

21/01/2012 :: Nacionales PP.Catalans

'Sociovergencia' en la declaración de Escarp por el desalojo el 27M en la plaza de Catalunya

x La Directa
Remarcó que los agentes no utilizaron la fuerza porque ella misma así lo había ordenado, una afirmación que no encaja con las imágenes de aquel día.

[Català]

Ahir (19/01/2012) es va viure el primer round d'una llarga investigació judicial per a dictaminar si es van produir actuacions delictives per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra durant el desallotjament policial de l'acampada indignada de la plaça Catalunya de Barcelona el 27 de maig de l'any passat.

Assumpta Escarp va tenir el 'privilegi' de ser la primera a declarar davant del jutge Josep Maria Miquel Porras. A dia d'avui hi ha quatre responsables de la cadena de comandament d'aquells fets que han estat imputades i citades. El proper 25 de gener declararà Manel Prat, Director General de la Policia, el 26 de gener Antoni Antolín, Intendent de Seguretat Ciutadana de la Regió Metropolitana de Barcelona i el 31 de gener David Bordas, Sots-inspector de la Brigada Mòbil (antiavalots). No es descarta que altres responsables policials que van emetre i executar ordres aquell dia siguin citats en el decurs de la investigació. Les citacions han estat dirigides fins ara de major a menor rang jeràrquic, amb l'excepció del cas de Felip Puig, que pel fet de ser diputat i gaudir de la condició d'aforat només serà citat a declarar si així ho ordena el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una actuació que per llei no pot realitzar el jutjat d'instrucció 4, òrgan jurisdiccional que ha obert el procediment amb l'admissió a tràmit de la querella criminal presentada per 56 persones que aquell matí d'ara fa vuit mesos van patir directa o indirectament l'actuació policial.

Sociovergència versus el 15-M
Escarp va arribar a la Ciutat de la Justícia a les 9:40h (20 minuts abans de l'hora prevista) i acompanyada d'un ampli sèquit polític. L'Ajuntament de Barcelona ha volgut així mostrar un suport sociovergent a l'antiga regidora de Via Pública. A la seva dreta es va fotografiar l'antic alcalde i actual cap de l'oposició Jordi Hereu (PSC), i a la seva esquerra caminava l'actual regidor de Via Pública i Seguretat, Joaquim Forn (CiU). Els acompanyaven els seus respectius caps de premsa i l'antic responsable del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, Gabriel Colomer. Aquest últim no se sap en qualitat de què. La sobtada afinitat entre ambdues corrents polítiques de ben segur està directament relacionada amb el fet que el proper dimecres declararà també com a imputat a la mateixa causa un dirigent de CDC, Manel Prat. La comitiva va voler aconseguir una sala de la Ciutat de la Justícia per a descansar mentre Escarp feia la declaració, però els responsables de l'edifici ho van considerar un privilegi dificilment justificable i van optar per anar a esmorzar a un bar i tornar una hora més tard per acompanyar l''ex-dona forta del consistori a la sortida de la sala de vistes.

'Els agents tenien ordres de no utilitzar la força'
Durant la declaració, que va durar 40 minuts, Escarp es va limitar a explicar l'actuació dels agents de la policia municipal, i no va voler valorar el que van fer els mossos d'esquadra. Va remarcar que els agents no van utilitzar la força perque ella mateixa així ho havia ordenat, una afirmació que no s'encaixa amb les imatges d'aquell dia. A diverses fotografies que ja s'han incorporat a la causa es pot apreciar que –tot i que amb menor violència que els mossos–, els agents van arrossegar i estirar dels cabells nombroses persones que protestaven assegudes davant dels camions de BCNETA que s'enduien totes les pertinences requisades. Així mateix, a l'interior de la part central de la plaça diversos agents van carregar violentament contra les persones que eren assegudes a terra. Un extrem que sí es va poder confirmar ahir és que Escarp va estar informada en tot moment de l'actuació, amb trucades telefòniques regulars del Director General de la Policia. La regidora també va explicar que el dia anterior al 27-M es van decidir tots els detalls de l'operatiu i que uns dies abans s'havia pres la determinació política d'executar el que ella ha anomenat 'operació de neteja'. A preguntes dels advocats de l'acusació, però, va reconèixer que “es van treure de la plaça tots els objectes que no havien estat retirats pels acampats”, no només els 'perillosos'. Aquesta part de l'interrogatori va encetar una discusió jurídica dins la sala respecte que entenia la senyora Escarp amb la paraula 'netejar', ja que en cap moment es va procedir a escombrar o ruixar amb aigua la plaça, el dispositiu de BCNETA només estava format per camions destinats a requisar material.

Encara hi ha material emmagatzemant a un dipòsit municipal

Un altre element de controvèrsia fou la cadena de custòdia de tot el que va ser llançat sense ni tan sols etiquetar als camions d'escombraries. La regidora va admetre que els objectes van ser apilats sense ordre dins dels vehicles, però no va saber respondre les preguntes relacionades amb aquesta part de l'actuació. Es va ordenar que no s'identifiqués els i les propietàries dels objectes de valor? Els ordinadors, mòbils, televisors i altres electrodomèstics van ser barrejats amb deixalles i bombones de butà? Perquè van ser abocats al Sot del Migdia, a un descampat a l'aire lliure de la muntanya de Montjuic? Escarp només va aportar nova informació quan va desvetllar que a dia d'avui encara hi ha emmagatzemats a un dipòsit municipal alguns objectes que van ser requisats en aquell operatiu.

El backstage de les declaracions
Un cop finalitzat l'interrogatori judicial, els serveis tècnics de la Ciutat de la Justícia van instal·lar un equip de so per tal que Escarp, amb l'acompanyament de tota la comitiva de polítics, fes unes declaracions davant la premsa. La regidora va fer broma tot just iniciar la seva intervenció: “dins la sala fa molta més calor que aquí a l'exterior”. Les periodistes, però, no li van riure la gracieta i aleshores va apretar l'accelerador amb unes paraules curtes i concises, permanentment assessorada per Jordi Pina, el mateix lletrat que va representar Xavier Vilaró (al cas de la pilota de goma) i Jordi Montull (al cas del saqueig del Palau de la Música). Va reafirmar la decisió d'haver fet aquella operació, tot recalcant que “no va ser un desallotjament sinó una operació de neteja” i delimitant les competències de la guàrdia urbana respecte les dels mossos d'esquadra, en assegurar que els agents municipals van tenir 'un paper passiu i d'acompanyament'. Després d'Escarp van prendre la paraula Anaïs Franquesa i Laia Serra, dues de les advocades que representen les 56 ciutadanes que han ratificat la querella criminal. La valoració d'elles va ser positiva però prudent. En tot moment van deixar clar que “estem davant d'un procés judicial llarg i qualsevol valoració precipitada no seria adequada en l'actual moment processal”. Un cop finalitzada la intervenció davant les càmeres, alguns periodistes es van apropar fins les lletrades per tal d'aprofundir en més detalls. Entre els periodistes s'hi amagava discretament la cap de premsa dels Mossos, Anna Casellas, qui feia veure que era una més. Probablement, ha rebut ordres de prendre bona nota de tot plegat de cara al proper dimecres, quan Manel Prat haurà de seure a la banqueta dels acusats.

Jesús Rodríguez


[Castellano]

Ayer (19/01/2012) se vivió el primer round de una larga investigación judicial para dictaminar si se produjeron actuaciones delictivas por parte de la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra durante el desalojo policial de la acampada indignada de la plaza Catalunya de Barcelona el 27 de mayo del año pasado.

Assumpta Escarp tuvo el 'privilegio' de ser la primera en declarar ante el juez Josep Maria Miquel Porras. A día de hoy hay cuatro responsables de la cadena de mando de aquellos hechos que han sido imputadas y citadas. El próximo 25 de enero declarará Manel Prat, Director General de la Policía, el 26 de enero Antonio Antolín, Intendente de Seguridad Ciudadana de la Región Metropolitana de Barcelona y el 31 de enero David Bordas, Sub-inspector de la Brigada Móvil (antidisturbios). No se descarta que otros responsables policiales que emitieron y ejecutaron órdenes ese día sean citados en el transcurso de la investigación. Las citas han sido dirigidas hasta ahora de mayor a menor rango jerárquico, con la excepción del caso de Felip Puig, que por ser diputado y gozar de la condición de aforado sólo será citado a declarar si así lo ordena el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, una actuación que por ley no puede realizar el juzgado de instrucción 4, órgano jurisdiccional que ha abierto el procedimiento con la admisión a trámite de la querella criminal presentada por 56 personas que aquella mañana de hace ocho meses sufrieron directa o indirectamente la actuación policial.

Sociovergencia versus el 15-M
Escarp llegó a la Ciudad de la Justicia a las 9:40 h (20 minutos antes de la hora prevista) y acompañada de un amplio séquito político. El Ayuntamiento de Barcelona ha querido así mostrar un apoyo sociovergente en la antigua concejala de Vía Pública. A su derecha se fotografió el antiguo alcalde y actual jefe de la oposición Jordi Hereu (PSC), ya su izquierda andaba el actual concejal de Vía Pública y Seguridad, Joaquim Forn (CiU). Los acompañaban sus respectivos jefes de prensa y el antiguo responsable del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad de Cataluña, Gabriel Colomer. Este último no se sabe en calidad de qué. La repentina afinidad entre ambas corrientes políticas de seguro está directamente relacionada con el hecho de que el próximo miércoles declarará también como imputado en la misma causa un dirigente de CDC, Manel Prat. La comitiva quiso conseguir una sala de la Ciudad de la Justicia para descansar mientras Escarp hacía la declaración, pero los responsables del edificio lo consideraron un privilegio difícilmente justificable y optaron por ir a desayunar a un bar y volver una hora más tarde para acompañar a la ex-mujer fuerte del consistorio a la salida de la sala de vistas.

'Los agentes tenían órdenes de no utilizar la fuerza'
Durante la declaración, que duró 40 minutos, Escarp se limitó a explicar la actuación de los agentes de la policía municipal, y no quiso valorar lo que hicieron los Mossos d'Esquadra. Remarcó que los agentes no utilizaron la fuerza porque ella misma así lo había ordenado, una afirmación que no encaja con las imágenes de aquel día. En varias fotografías que ya se han incorporado a la causa se puede apreciar que -aunque con menor violencia que los mossos-, los agentes arrastraron y tiraron del cabello a numerosas personas que protestaban sentadas ante los camiones de BCNeta que llevaban todas las pertenencias requisadas. Asimismo, en el interior de la parte central de la plaza varios agentes cargaron violentamente contra las personas que estaban sentadas en el suelo. Un extremo que sí se pudo confirmar ayer es que Escarp estuvo informada en todo momento de la actuación, con llamadas telefónicas regulares del Director General de la Policía. La concejala también explicó que el día anterior al 27-M se decidieron todos los detalles del operativo y que unos días antes se había tomado la determinación política de ejecutar lo que ella ha llamado 'operación de limpieza'. A preguntas de los abogados de la acusación, sin embargo, reconoció que "se sacaron de la plaza todos los objetos que no habían sido retirados por los acampados", no sólo los 'peligrosos'. Esta parte del interrogatorio inició una discusión jurídica en la sala respeto que entendía la señora Escarp con la palabra 'limpiar', ya que en ningún momento se procedió a barrer o rociar con agua la plaza, el dispositivo de BCNeta sólo estaba formado por camiones destinados a requisar material.

Todavía hay material almacenando en un depósito municipal

Otro elemento de controversia fue la cadena de custodia de todo lo que fue lanzado sin ni siquiera etiquetar a los camiones de basura. La concejala admitió que los objetos fueron apilados sin orden dentro de los vehículos, pero no supo responder a las preguntas relacionadas con esta parte de la actuación. ¿Se ordenó que no se identificara a los y las propietarias de los objetos de valor? ¿Los ordenadores, móviles, televisores y otros electrodomésticos fueron mezclados con desechos y bombonas de butano? ¿Por qué fueron vertidos en el Sot del Migdia, en un descampado al aire libre de la montaña de Montjuic? Escarp sólo aportó nueva información cuando desveló que a día de hoy todavía hay almacenados en un depósito municipal algunos objetos que fueron requisados ​​en ese operativo.

El backstage de las declaraciones
Una vez finalizado el interrogatorio judicial, los servicios técnicos de la Ciutat de la Justicia instalaron un equipo de sonido para que Escarp, con el acompañamiento de toda la comitiva de políticos, hiciera unas declaraciones ante la prensa. La concejala bromeó apenas inició su intervención: "dentro de la sala hace mucho más calor que aquí en el exterior". Las periodistas, sin embargo, no le rieron la gracia y entonces apretó el acelerador con unas palabras cortas y concisas, permanentemente asesorada por Jordi Pina, el mismo letrado que representó a Xavier Vilaró (el caso de la pelota de goma) y a Jordi Montull (el caso del saqueo del Palau de la Música). Reafirmó la decisión de haber hecho esa operación, aunque recalcando que "no fue un desalojo sino una operación de limpieza" y delimitando las competencias de la Guardia Urbana respecto a las de los Mossos d'Escuadra, al asegurar que 'los agentes municipales tuvieron un papel pasivo y de acompañamiento'. Después de Escarp tomaron la palabra Anaïs Franquesa y Laia Serra, dos de las abogadas que representan a las 56 ciudadanas que han ratificado la querella criminal. La valoración de ellas fue positiva pero prudente. En todo momento dejaron claro que "estamos ante un proceso judicial largo y cualquier valoración precipitada no sería adecuada en el actual momento procesal". Una vez finalizada la intervención ante las cámaras, algunos periodistas se acercaron hasta las letradas para profundizar en más detalles. Entre los periodistas se escondía discretamente la jefa de prensa de los Mossos, Anna Casellas, quien hacía ver que era una más. Probablemente, ha recibido órdenes de tomar buena nota de todo ello de cara al próximo miércoles, cuando Manuel Prado deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Jesús Rodríguez

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/dC4G

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal