lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fJ84

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

09/01/2018 :: Nacionales PP.Catalans, Barcelona, País Valencià

Iluminemos la oscuridad, ahoguemos al fascismo!

x ARRAN
No podemos dejar que los vínculos entre el fascismo y la estructura del Estado continúen en la oscuridad, continúen sin denunciarse, sin hacerse visibles

 [Català]

Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme!

 En aquest moment de qüestionament del Règim del 78, el feixisme, com a arma de l’Estat que es, s’ha fet més visible darrerament arreu dels Països Catalans. Hem viscut manifestacions, agressions i impunitat de grups feixistes que aprofiten el moment per sortir pels carrers amb menys vergonya que mai. El discurs espanyolista dóna ales als grups d’ultradreta, que es creuen amb el deure de sortir a defensar una pàtria que no es més que fum, uns valors que no són mes que odi cap al diferent i que mantenen, alhora, l’estat de les coses, ara que ens trobem més a prop que mai de canviar-les.

A Europa la situació és igualment preocupant. Veiem com la ultradreta creix en molts països amb el suport de la burgesia, que necessita controlar una població desposseïda per l’estafa de la crisi i per un sistema capitalista i patriarcal salvatge, que necessita generar odi contra aquelles que busquen refugi davant d’una crisi mundial. Però la crisi es l’econòmica que genera les migracions, no pas la “crisi de les refugiades”.

A casa nostra, l’augment de les diferents manifestacions del feixisme ha rebut el suport explícit i implícit de diferents agents, els quals són còmplices de cadascuna de les agressions que han comèsi que, com massa bé sabem, seran capaços de cometre. El record de la Sonia Rescalvo, del Roger o del Guillem Agulló ens fan estar alerta dels perills del feixisme i, per tant, dels perills d’alimentar-lo. Per això, perquè sabem que el feixisme colpejarà més fort quan més amenacem el sistema i l’Estat, creiem necessari assenyalar-ne els còmplices que els deixen actuar per tal de protegir els seus beneficis.

Partits polítics com Ciutadans, el PP i el PSC han convocat manifestacions al costat de Societat Civil Catalana, al costat de neonazis, han atiat el discurs espanyolista que els dóna oxigen i els han donat permisos i aplaudiments quan han volgut sortir al carrer a generar por. Els mitjans de comunicació han blanquejat aquestes manifestacions, han silenciat les agressions que s’hi han produït arreu dels Països Catalans, i han generat un discurs fals sobre la situació a la Comunitat Autònoma de Catalunya que ha motivat atacs feixistes contra escoles, persones, símbols, etc. El sistema policial i judicial, com sempre, ha deixat total impunitat a aquests grups de la ultradreta. Cap impediment per manifestar-se ni per agredir, ni cap condemna per fer-ho, mentre les antifeixistes som criminalitzades, perseguides i jutjades per defensar-nos dels seus atacs.

Sabem que l’Estat actua com un engranatge perfecte que uneix tots aquests elements per lluitar contra aquelles qui el qüestionem, però nosaltres també actuarem com un engranatge per aturar el feixisme.

Precisament, d’exemples de la connivència entre l’Estat i el feixisme en trobem molts i de molt propers: agressions feixistes impunes a persones vinculades al sobiranisme mallorquí a Palma, violència feixista emparada institucionalment a València el 9 d’octubre, ganivetades contra companyes antifeixistes a Barcelona, intimidació i assetjament contra espais de contrapoder popular i de Memòria Històrica arreu dels Països Catalans i un llarg etcètera d’atacs violentes que no podem continuar patint.

No permetrem que el feixisme avanci ni un pas més perquè suposa un atac contra tot allò més preuat de la societat que intentem construir. Volem construir uns Països Catalans que siguin una terra d’acollida i diversa, que siguin feministes perquè ni les dones ni les persones LGBTI patim cap agressió ni situació d’inferioritat i definitivament volem un poble unit que lluiti contra totes les formes de feixisme existents.

No podem deixar ni una mica d’aire perquè el feixisme continuï campant lliurement i per això no podem deixar que els vincles entre aquest i l’estructura de l’Estat continuïn en la foscor, continuïn sense denunciar-se, sense fer-se visibles. Ho tenim clar, les joves il·luminem la foscor d’aquestes complicitats, per acabar amb elles!

Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme!

***

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, gener de 2018

 ________________

[Castellano]

Iluminemos la oscuridad, ahoguemos al fascismo!

En este momento de cuestionamiento del Régimen del 78, el fascismo, como arma del Estado que es, se ha hecho más visible últimamente en los Països Catalans. Hemos vivido manifestaciones, agresiones e impunidad de grupos fascistas que aprovechan el momento para salir por las calles con menos vergüenza que nunca. El discurso españolista da alas a los grupos de ultraderecha, que se cruzan con el deber de salir a defender una patria que no es más que humo, unos valores que no son mas que odio hacia el diferente y que mantienen, al mismo tiempo, el estado de las cosas, ahora que nos encontramos más cerca que nunca de cambiarlas.

En Europa la situación es igualmente preocupante. Vemos como la ultraderecha crece en muchos países con el apoyo de la burguesía, que necesita controlar una población desposeída por la estafa de la crisis y por un sistema capitalista y patriarcal salvaje, que necesita generar odio contra aquellas que buscan refugio ante una crisis mundial. Pero la crisis es la económica que genera las migraciones, no la "crisis de las refugiadas".

En nuestro país, el aumento de las diferentes manifestaciones del fascismo ha recibido el apoyo explícito e implícito de diferentes agentes, los cuales son cómplices de cada una de las agresiones que han cometido y que, como muy bien sabemos, serán capaces de cometer. El recuerdo de Sonia Rescalvo , de Roger o de Guillem Agulló nos hacen estar alerta de los peligros del fascismo y, por tanto, de los peligros de alimentarlo. Por eso, porque sabemos que el fascismo golpeará más fuerte cuando más amenacemos al sistema y al Estado, creemos necesario señalar sus cómplices que los dejan actuar para proteger sus beneficios.

Partidos políticos como Ciutadans, el PP y el PSC han convocado manifestaciones junto a Societat Civil Catalana, junto a neonazis , han atizado el discurso españolista que les da oxígeno y les han dado permisos y aplausos cuando han querido salir a la calle a generar miedo . Los medios de comunicación han blanqueado estas manifestaciones, han silenciado las agresiones que se han producido en los Països Catalans , y han generado un discurso falso sobre la situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña que ha motivado ataques fascistas contra escuelas, personas, símbolos , etc. El sistema policial y judicial, como siempre, ha dejado total impunidad a estos grupos de la ultraderecha. Ningún impedimento para manifestarse ni para agredir, ni ninguna condena por hacerlo, mientras las antifascistas somos criminalizadas, perseguidas y juzgadas por defendernos de sus ataques.

Sabemos que el Estado actúa como un engranaje perfecto que une todos estos elementos para luchar contra aquellas que el cuestionamos , pero nosotros también actuaremos como un engranaje para detener el fascismo.

Precisamente, de ejemplos de la connivencia entre el Estado y el fascismo encontramos muchos y de muy cercanos: agresiones fascistas impunes a personas vinculadas al soberanismo mallorquín en Palma, violencia fascista amparada institucionalmente en Valencia el 9 de octubre, cuchilladas contra compañeras antifascistas en Barcelona, intimidación y acoso contra espacios de contrapoder popular y de Memoria Histórica en los Països Catalanes y un largo etcétera de ataques violentos que no podemos continuar sufriendo.

No permitamos que el fascismo adelante ni un paso más porque supone un ataque contra todo lo más preciado de la sociedad que intentamos construir. Queremos construir unos Países Catalanes que sean una tierra de acogida y diversa , que sean feministas para que ni las mujeres ni las personas LGBTI suframos ninguna agresión ni situación de inferioridad y definitivamente queremos un pueblo unido que luche contra todas las formas de fascismo existentes.

No podemos dejar ni un poco de aire para que el fascismo siga campando libremente y por eso no podemos dejar que los vínculos entre éste y la estructura del Estado continúen en la oscuridad, continúen sin denunciarse, sin hacerse visibles . Lo tenemos claro, las jóvenes iluminamos la oscuridad de estas complicidades, para acabar con ellas!

Iluminemos la oscuridad, ahoguemos al fascismo!

***

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Països Catalans, Enero de 2018

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/fJ84

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal