lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cI7D

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

20/06/2010 :: Nacionales PP.Catalans

Las Jornadas Europeas de Okupación salen a la calle en Barcelona

x La Haine - Barcelona
[Cat/Cast] Más de 300 personas salieron ayer por las calles de Vallcarca y Gràcia para denunciar a la Europa neoliberal y su endurecimiento de leyes.

"El año pasado se aprobó definitivamente el Tratado de Lisboa que blinda una Europa neoliberal donde se marca el crecimiento económico y la competitividad como los grandes objetivos y la maximización del beneficio capitalista como núcleo del crecimiento: fortalecimiento de la moneda única y de la economía financiera, focalización empresarial de la economía supranacional en beneficio de los grandes capitales... Por eso sentimos la necesidad de reforzar todas las luchas de resistencia que intentan plantar cara al sistema capitalista. La necesidad de encontrar un instrumento de análisis nos lleva a elegir la okupación como tal ya que por una parte en este movimiento confluyen los puntos anteriormente expuestos y por otro lado por su carácter aglutinador y transversal de las luchas. Estas son, pues, unas jornadas para el análisis colectivo del papel de la okupacion en las diferentes luchas y cuyo objetivo es generar herramientas que ayuden a cada colectivo a repensar y reforzar sus estrategias ante un escenario más común de lo que a veces creemos. "

extret de: http://jornadasokupacin.blogspot.com/

[Català]

Les Jornades Europees d'Okupació que s'han celebrat enguany durant aquesta setmana de juny, i que encara avui, diumenge 20, estan duent a terme activitats, s'han encarregat d'obrir reflexions i debats al voltant de l'okupació com a eina de lluita, però també per la transversalitat i l'heterogeneitat d'aquest moviment, ha analitzat el punt en el que l'Europa del capital es troba i de quina forma, l'enduriment de les lleis, ens estan ofegant(encara més. En especial, l'okupació, ha denunciat històricament a les constructores, els processos d'especulació als barris, el mobbing, els dessallotjaments dels centres socials que esdevenen solars abandonats, la propietat privada, etc, però també ho han fet d'altres processos del capitalisme que ens porten al control i la vida sense vida, que és aquesta rutina de Barcelona i la seva vigilància: posem pel cas els problemes de les migrades i de les treballadores i la crisi econòmica que patim.

Perquè al cap i a la fi, com deia una pancarta ahir a Barcelona: L'okupació només és una trinxera, en aquesta guerra social fem dels nostres espais una vertadera amenaça.

Ahir, sobre les 12h del matí, van començar a congregar-se gent als voltants del metro de Vallcarca on feia una hora que es celebrava un esmorzar popular. Durant més de mitja hora va estar arribant gent a l'Avinguda de Vallcarca amb el carrer Cambrils. Mentrestant dos cotxes de guàrdia urbana van estar vigilant de lluny els moviments de les concentrades, un ampli dispositiu de policia secreta es repartia pels carrers del voltant, i 7 furgones de mossos d'esquadra es trobaven repartides entre plaça Lesseps i la comissari de Coll-Vallcarca.

Uns minuts abans de les 13h la concentració va sortir en manifestació cap al carrer Cambrils on a pocs metres es trobava l'antic CSO Tercer Assalt, que ha estat reokupat en mig del goig de les participants al crit de Aquí hi havia un centre social . Es va llegir un parlament on es criticava els desallotjaments que pateix Vallcarca i la connivéncia dels medis d'informació i, sens dubte, el benefici de les constructores.

Ja passava un quart de les 13h quan la manifestació va sortir cap a Gràcia envoltada per diferents pancartes: Quan especular no és un delicte, okupar és un dret. Nuestro sueño, vuestra pesadilla. Jo també defenso l'okupació. La nostra ràbia no té fronteres, Squat europe, squat the world.L'okupació només és una trinxera, en aquesta guerra social fem dels nostres espais una vertadera amenaça.

Durant el recorregut es van estar enganxant cartells, enganxines, i sobretot, fent pintades contra el capitalisme, la crisi, i a favor de l'okupació.

A més, no s'ha oblidat en cap moment a les companyes que no hi són perquè les mantenen a les presons, es podia llegir en una pancarta lateral: Un company pres, una altre raó per continuar la lluita. També s'ha estat cridant: No estem totes, falten les preses.

A les 13.40 va arribar-se a l'Avinguda de la República Argentina pel carrer Ballester fins a la plaça Lesseps, intentant que la guàrdia urbana no encerclés la manifestació com pretenia situant un cotxe davant i darrera de la manifestació. A la plaça Lesseps també es va llegir un parlament davant de l'antic Maig del 37, ara un solar, recordant un cop més que aquest és un altre índret on es construïa crítica al sistema i cultura popular, però ja no hi és, ara només un trist solar que pot durar anys abandonat mentre la gent es troba sense casa o pagant hipoteques i lloguers prohibitius.

Durant tota la manifestació es va estar fent referència a això amb càntics com: Gent sense casa, cases sense gent, Com s'entèn?. No paguis el lloguer, okupa tu també.

Aprofitant les malhaurades obres del metro de Lesseps es va fer una acció, pujant sobre la màquina que treballa en el metro, més de 6 metres d'alt, on s'ha penjat una pancarta que diu: Heu venut el barri. No ens fareu desaparèixer. GRÀCIA AUTOGESTIONADA.

A les 14.00h ja hi havia més de 300 persones en manifestació pels carrers de Gràcia. Baixant per Torrent de l'Olla s'han llençat petardos i quelcom de pintura a un dels principals culpables de la crisi, els bancs i les caixes. S'ha pogut llegir en una paret: Okupamos todo, okupamos el ayuntamiento.

A l'arribada a la Plaça de les Dones del 36, va llegir-se un parlament on es denunciava la reestructuració d'aquesta zona que ha vingut marcada pel tancament d'un espai públic i la construcció d'unes vivendes. Un espai que les vil·latanes de Gràcia han estat reivindicant molt per la vergonya que suposa que una plaça amb aquest nom es trobi cercada.

Per tot el barri de Gràcia també va fer-se referència als centres socials que s'han desallotjat, així com als solars abandonats als que han deixat pas o als edificis ruinosos que ningú utilitza, es va passar per Kan Titella, on en una pancarta desplegada es va poder llegir: 8 anys abandonat, no teniu vergonya. També va passar-se, després de recorrer la Travessia de Sant Antoni i el carrer Montseny, pel Casal de l'Assemblea Jove de Gràcia on es va desplegar des de d'alt un altre pancarta on es llegia: Defensem els espais alliberats.

Ja eren les 14.45h quan les manifestants van arribar a la plaça de l'Ajuntament de Gràcia on quatre furgones i una filera doble de mossos d'esquadra s'esperaven davant un ajuntament flanquejat, amb las finestres tancades, i sense gaires moviments. Al voltant de la plaça es va pintar un gran símbol de l'okupació, que no només és un dibuix sinó una declaració d'intencions cap al ajuntament de la vil·la.

Finalment la manifestació va endegar camí cap a la plaça Joanic on es desconvocaria trenta minuts després la manifestació, passant abans pel Mercat de l'Abaceria.


[Castellano]

Las Jornadas Europeas de Okupación que se han celebrado este año durante esta semana de junio, y que aún hoy, domingo 20, están llevando a cabo actividades, se han encargado de abrir reflexiones y debates alrededor de la okupación como herramienta de lucha, pero también por la transversalidad y la heterogeneidad de este movimiento, ha analizado el punto en el que la Europa del capital se encuentra y de qué forma, el endurecimiento de las leyes , nos están ahogando (aún más. En especial, la okupación, ha denunciado históricamente a las constructoras, los procesos de especulación en los barrios, el mobbing, los dessallotjaments los centros sociales que se convierten en solares abandonados, la propiedad privada, etc, pero también lo han hecho otros procesos del capitalismo que nos llevan al control y la vida sin vida, que es esta rutina de Barcelona y su vigilancia: pongamos por caso los problemas de las migradas y trabajadoras y la crisis económica que padecemos .

Porque al fin y al cabo, como decía una pancarta ayer en Barcelona: La okupación es sólo una trinchera, en esta guerra social hacemos de nuestros espacios una verdadera amenaza.

Ayer, sobre las 12h de la mañana, comenzaron a congregarse gente en los alrededores del metro de Vallcarca donde hacía una hora que se celebraba un almuerzo popular. Durante más de media hora estuvo llegando gente a la Avenida de Vallcarca con la calle Cambrils. Mientras dos coches de guardia urbana estuvieron vigilando de lejos los movimientos de las concentradas, un amplio dispositivo de policía secreta se repartía por las calles de alrededor, y 7 furgones de Mossos d'Esquadra se encontraban repartidas entre plaza Lesseps y la comisario de Coll- Vallcarca.

Unos minutos antes de las 13h la concentración salió en manifestación hacia la calle Cambrils donde a pocos metros se encontraba el antiguo CSO Tercer Asalto, que ha sido reokupar en medio del gozo de las participantes al grito de aquí había un centro social. Se leyó un parlamento donde se criticaba los desalojos que sufre Vallcarca y la connivencia de los medios de información y, sin duda, el beneficio de las constructoras.

Ya pasaba un cuarto de las 13h cuando la manifestación salió hacia Gràcia rodeada por diferentes pancartas: Cuando especular no es un delito, okupar es un derecho. Nuestro sueño, vuestra pesadilla. Yo también defiendo la okupación. Nuestra rabia no tiene fronteras, Squat europe, squat the world. La okupación es sólo una trinchera, en esta guerra social hacemos de nuestros espacios una verdadera amenaza.

nte el recorrido se estuvieron pegando carteles, pegatinas, y sobre todo, haciendo pintadas contra el capitalismo, la crisis, ya favor de la okupación. Además, no se ha olvidado en ningún momento a las compañeras que no están para que las mantienen en las cárceles, se podía leer en una pancarta lateral: Un compañero preso, otra razón para continuar la lucha. También se ha estado gritando: No estamos todas, faltan las presas.

A las 13:40 se llegó a la Avenida de la República Argentina por la calle Ballester hasta la plaza Lesseps, intentando que la guardia urbana no rodean la manifestación como pretendía situando un coche delante y detrás de la manifestación. En la plaza Lesseps también se ha leído un parlamento frente al antiguo Mayo del 37, ahora un solar, recordando una vez más que este es otro lugar donde se construía crítica al sistema y cultura popular, pero ya no está, ahora sólo un triste solar que puede durar años abandonado mientras la gente se encuentra sin casa o pagando hipotecas y alquileres prohibitivos.

Durante toda la manifestación se estuvo haciendo referencia a ello con cánticos como: Gente sin casa, casas sin gente, ¿Cómo se entiende?. No pagues el alquiler, okupa tú también.

Aprovechando las desgraciada obras del metro de Lesseps se hizo una acción, subiendo sobre la máquina que trabaja en el metro, más de 6 metros de alto, donde se ha colgado una pancarta que dice: Has vendido el barrio. No nos haréis desaparecer. GRACIA autogestionada.

A las 14.00h ya había más de 300 personas en manifestación por las calles de Gràcia. Bajando por Torrent de l'Olla se han lanzado petardos y algo de pintura en uno de los principales culpables de la crisis, los bancos y las cajas. Se ha leído en una pared: Okupamos todo, okupamos el ayuntamiento.

A la llegada a la Plaza de las Mujeres del 36, leyó un parlamento donde se denunciaba la reestructuración de esta zona que ha venido marcada por el cierre de un espacio público y la construcción de unas viviendas. Un espacio que las habitantes de Gràcia han reivindicado mucho por la vergüenza que supone que una plaza con este nombre se encuentre vallada.

Por todo el barrio de Gràcia también se hizo referencia a los centros sociales que se han desalojado, así como a los solares abandonados a los que han dejado paso o los edificios ruinosos que nadie utiliza, se pasó por Kan Titella, donde en una pancarta desplegada se pudo leer: 8 años abandonado, no tiene vergüenza.

También se pasó, después de recorrer la Travesía de San Antoni y la calle Montseny, por el Casal de la Assemblea de Joves de Gràcia donde se desplegó desde lo alto otro pancarta donde se leía: Defendemos los espacios liberados.

Ya eran las 14.45h cuando las manifestantes llegaron a la plaza del Ayuntamiento de Gràcia donde cuatro furgones y una hilera doble de mossos de esquadra esperaban ante un ayuntamiento flanqueado, con las ventanas cerradas, y sin demasiados movimientos. Alrededor de la plaza se pintó un gran símbolo de la okupación, que no sólo es un dibujo sino una declaración de intenciones hacia el ayuntamiento de la villa.

Finalmente la manifestación inició camino hacia la plaza Joanic donde se desconvocó treinta minutos después, pasando antes por el Mercado de la Abaceria.

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cI7D

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal